"KLIKNITE"

Eng. clique
združenje borznih trgovcev, ki izvajajo usklajeno agresivno politiko.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.