Odnos denarnih sredstev

razmerje razpoložljivih rezerv banke v bankovcih s celotnimi obveznostmi do kupcev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.