CASH IN CARRY

- nakup vrednostnega papirja s sočasno prodajo terminskih pogodb in financiranje razlike v ceni zaradi posojila ali z repo transakcijo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.