Cartel Kontingentirovanny

omejevalni, vsak udeleženec dobi ustrezno kvoto (pogojno).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.