Skladišče kapitala

kapital, oblikovan iz deležev udeležencev partnerstva. Dobički in izgube partnerstva so razdeljeni med svoje člane sorazmerno z njihovimi deleži v KS.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.