Kapitalski dobiček

dobiček družbe, izračunan kot odstotek vloženega kapitala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.