Megal

myal
MEAT, mnu, vi mnesh; Skrčenje; zmečkan; Ness.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.