Proračun Samodejno

v nespremenjeni obliki prenesejo parametre državnega proračuna preteklega leta v novo proračunsko leto. B. a. začne veljati, ker novi proračun ni bil predložen ali je odobritev zamuja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.