BRIGANTINA

BRIGANTINA
BRIGANTINA, -y, žene. Lahka jadrnica z dvema mastema.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.