Nedreniranih regija

Območje odtoka celinskih voda, brez komunikacije prek rečnih sistemov z oceanom. Običajno se nahaja v sušnih območjih, pa tudi na območjih z ravnim terenom. Večino vode v hidrografski mreži odstranjuje notranja drenaža. Ima zmožnost kopičenja onesnaževal

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.