Boyent

Eng. plavajoče
stanje na trgu, ko cene zaradi krize ali drugih neugodnih razmer hitro naraščajo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.