Spodaj

Eng. spodnji
A. Najnižja raven cene, poslovne dejavnosti. "" Stone dno "" - raven pod katero cena ne bo padla.
B. Pri tehnični analizi - cena podpore.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.