BORROWN

BOROZDCHATYY
BOROZDCHATYY, -Th, -th; -at. Pokrita z brazde, brazde. Borozdataya površina. | samostalnik. brzdanje in žene.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.