Ponudba obveznic

vzpostavitev borzne cene obveznic na borzi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.