Bluegrass

bluegrass
MINTLE, -a, m. Divje krme.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.