Zavarovanje za zavarovanje pred tveganjem

Glej. Hipotekarna zadolžnica

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.