BEZGALOSITSA

BEZGOLOSITSA
BEZGOLOSITSA, -y, žene. (dec.). Pomanjkanje dobrih glasov, slabo petje.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.