BEGO

RUN
RUN, prislov. Na poti gibanja: tek. Teče stran.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.