Razmerje med upokojitvijo osnovnih sredstev

koeficient reproduciranja osnovnih sredstev, ki označuje intenzivnost njihove upokojitve. Izračuna se kot razmerje med osnovnimi sredstvi, ki so se upokojili za leto do njihove razpoložljivosti na začetku leta.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.