Na podlagi

Na podlagi
BASE, -y, w.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.