Bančno posojilo

Glej. Bančni kredit

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.