Na izhodih

Na izhodih
WISE, -a, m.

Razlagalni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.