Na višini (biti),

Na višini (biti, biti)
VIŠINA, -Zakaj, pl. -Ja, potem, -To, potem.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.