V vzponu

Pri rastu
Vshyrost, -a, M. Scion, majhna rast; podolgovati dodatek.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.