V očeh

v oko
EYE, S (y), očesa, v očesu, mnogi drugi. oči, oči, oči, m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.