Sredstva Obrestna mera

kratkoročna sredstva podjetij in podjetij, zabeležena v sredstvih bilance stanja, s čimer se doseže prihodek v obdobju do enega leta.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.