Razmerje med prihodki od sredstev

koeficient, ki označuje učinkovitost uporabe sredstev. Izračunano kot razmerje med čistimi prihodki od prodaje in povprečno letno vrednostjo sredstev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.