Vrednotenje osnovnih skladov

metode določanja vrednosti osnovnih sredstev, vključno z:
1) celotnim začetnim stroškom (dejanski stroški za nakup, dobavo, namestitev in namestitev opreme, gradnjo stavb);
2) prvotni strošek, zmanjšan za amortizacijo (razlika med polno začetno vrednostjo osnovnih sredstev in zneskom amortizacije);
3) polni nadomestitveni stroški (realna vrednost osnovnih sredstev v času prevrednotenja);
4) restavrativni (ostali) stroški, zmanjšani za amortizacijo (razlika med celotno nadomestno vrednostjo osnovnih sredstev in denarnim vrednotenjem dejanskega poslabšanja zalog); Mešano vrednotenje osnovnih sredstev je njihova knjigovodska vrednost, saj so del inventarnih predmetov uvrščeni po nadomestitvenih stroških in delno - po polni začetni nabavni vrednosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.