Analiza priložnosti za prodajo

primerjava vrednosti dejanske prodaje z načrtovanimi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.