Analiza priložnosti za proizvodnjo in distribucijo

analizo načrtovanih vrednosti prodaje dobičkov in stroškov za izračun donosnosti obsega novega izdelka ter tudi za oblikovanje učinkovite marketinške strategije prodajalca ali proizvajalca.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.