Analiza okolja v upravljanju

analiza zunanjih dejavnikov v zvezi z določenim podjetjem za prepoznavanje možnih nevarnosti. Dejavniki zunanjega okolja vključujejo: gospodarske, družbene, politične, mednarodne, tehnološke.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.