Analiza stroškov in rezultatov

(analiza stroškov in koristi) Način odločanja o tem, ali naj se ta projekt začne na podlagi primerjave ustreznih nadomestnih stroškov in morebitnih rezultatov. Metoda se lahko uporablja za ocenjevanje zasebnih naložbenih projektov pri izračunu stroškov in prihodkov ter neto sedanje vrednosti: če je rezultat ocene pozitivno število, bo projekt stroškovno učinkovit. Analiza stroškov in rezultatov državni organi pogosto uporabljajo pri poskusu ocenjevanja vseh socialnih stroškov in pozitivnih rezultatov projekta (npr. Gradnja ceste) in se zdi precej bolj problematična, saj moramo upoštevati pomisleke, kot so zunanje zadeve, javni dobrine javni dobrine), makroekonomske posledice itd. Glej tudi: senčna cena.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.