Analiza Genetski

analiza predmeta, stanje z vidika njihovega izvora in razvoja. AH omogoča sledenje vzročno-posledičnih razmerij in izračun variante razvoja situacije v prihodnosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.