AGROSFERA

Tisti del biosfere, ki sodelujejo v kmetijski rabi (npr. E. s kmetijskih ekosistemih Zasedeno). Agrosfera predstavlja približno 30% zemlje, vključno z okoli 10% obdelovalnih površin, ostalo pa naravno krmo. Rezerve za širitev področju kmetijstva so izčrpane, še povečati svoj delež, predvsem zaradi uničenja gozdov, bo neizogibno poslabša krize na planetu. Agrosfero se uničuje tudi pod vplivom industrije, zlasti energetskih in metalurških kompleksov. Razmere na okolje je poslabšalo zlasti po zelene revolucije, in to spodbudilo razvoj Agroekologija in poskuša rešiti problem varnosti preskrbe s hrano, ob upoštevanju okoljskih zahtev

Poslovni slovarček. Akademik. ru. 2001.