KMETIJSKA UPORABA

Njivljarska zemljišča, sadovnjaki, vinogradi, zelenjavni vrtovi, hojoplovi, pašniki

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.