Računi za 80 "Dobički in izgube,"

račun, namenjen povzema informacije o oblikovanju končnega finančni izid družbe v letu. V breme računa 80 se upoštevajo izgube (izgube) in dobiček (dohodki) kredita podjetja. Primerjava bančnega in bančnega prometa v poročevalnem obdobju prikazuje končni finančni rezultat obdobja poročanja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.