Absolutna likvidnostna stopnja

finančnega razmerja, ki označuje sposobnost podjetja ali podjetja, da predčasno odplača svoje račune. Izračunano kot razmerje med denarnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami v višini najnujnejših in kratkoročnih obveznosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.