Opuščanja zavarovanje

izjava zavarovanca, da opustijo pravice do zavarovanega premoženja v korist zavarovalnice (v primeru izgube, uničenja zavarovanja objekta ali nemogoče obnoviti ali popravilo vozila) in bi dobili vse zavarovalne znesek je. V izjavi se lahko tuja zakonodaja le v 6 mesecih od dneva nastanka zavarovalnega primera. Vloga ne zahteva potrditve zavarovalnice v vseh državah, razen v Veliki Britaniji. Po začetku veljavnosti vse pravice do zavarovane lastnine prenesejo na zavarovatelja. Najpogosteje se uporablja pri pomorskem prevozu pri zavarovanju ladje ali blaga.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.