Slovar krilnih besed in izrazov

View All
Ustrahovanje SLUŽB

Ustrahovanje SLUŽB

.. - Agresivno vedenje, kot zlonamerno nadlegovanja, nasilja, poskusi žalitev in ponižanje zaposlenega, spodkopava njegov ugled, itd Ustrahovanje vedenje lahko naslednje oblike: krikov in žalitve, zavračanja drugega zornega kota in z uvedbo njene okolice njena stališča, pomanjkanje prenosa pooblastil in usmeriti le v svojih rokah, stalna kritika in navodila za storitev nesorazmerja / nesposobnosti.

Odličen filatelistični slovar

View All
Naslovi plačil so ... Kaj je plačilno naslavljanje?

Plačila, ki se nanašajo

šIrjenje plačil s strani upnika, ki je najpogosteje zapoznel, do določenega dolga. V primerih, ko ima dolžnik več različnih dolgov in ne navaja, kdaj se izvršijo plačila, za katerega od plačil se plača, posojilodajalec sam določi, kje se plačilo pripiše. Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.